ඇතුළත් කිරීම් සහ ප්‍රතිලාභ පාඩු පරීක්ෂණය

ෆයිබර් ඔප්ටික් සම්බන්ධකයක දිග දිගේ සිදුවන සං signal ාව නැතිවීම ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව ලෙස හැඳින්වෙන අතර, ඇතුල් කිරීමේ පාඩු පරීක්ෂණය යනු ෆයිබර් ඔප්ටික් හරය හා ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් සම්බන්ධතා වල ආලෝකයේ අලාභ මැනීම සඳහා ය. ප්‍රභවය දෙසට නැවත පරාවර්තනය වන ආලෝකයේ ප්‍රමාණය මැනීම ආපසු පාඩු පරීක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. ඇතුළු කිරීමේ අලාභය සහ ආපසු යාමේ පාඩුව මනිනු ලබන්නේ ඩෙසිබල් (dB) වලින් ය.

වර්ගය කුමක් වුවත්, පද්ධතියක් හෝ සං component ටකයක් හරහා සං signal ාවක් ගමන් කරන විට, බලය (සං signal ා) නැතිවීම වැළැක්විය නොහැක. තන්තු හරහා ආලෝකය ගමන් කරන විට, අලාභය ඉතා කුඩා නම්, එය දෘශ්‍ය සං .ාවේ ගුණාත්මක භාවයට බලපාන්නේ නැත. අලාභය වැඩි වන තරමට පරාවර්තනය වන ප්‍රමාණය අඩු වේ. එමනිසා, ප්‍රතිලාභ අලාභය වැඩි වන තරමට පරාවර්තනය අඩු වන අතර සම්බන්ධතාවය වඩා හොඳ වේ.

ජෙරා පහත නිෂ්පාදන පිළිබඳ පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යයි

ෆයිබර් ඔප්ටික් ඩ්‍රොප් කේබල්

ෆයිබර් ඔප්ටිකල් ඇඩැප්ටර

ෆයිබර් ඔප්ටිකල් පැච් රැහැන්

ෆයිබර් ඔප්ටිකල් පිග්ටේල්ස්

ෆයිබර් ඔප්ටිකල් පීඑල්සී ස්ප්ලිටර්

ෆයිබර් කෝර් සම්බන්ධතා පරීක්ෂණය සඳහා IEC-61300-3-4 (ක්‍රමය B) ප්‍රමිතීන් මඟින් ක්‍රියාත්මක වේ. ක්‍රියාපටිපාටිය IEC-61300-3-4 (ක්‍රමය C) ප්‍රමිතීන්.

අපගේ පාරිභෝගිකයාට ගුණාත්මක අවශ්‍යතා සපුරාලන නිෂ්පාදන ලැබිය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා අපි අපගේ දෛනික තත්ත්ව පරීක්ෂණයේදී පරීක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කරමු. අපගේ අභ්‍යන්තර රසායනාගාරයට එවැනි සම්මත ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ මාලාවක් ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

වැඩි විස්තර සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

sdgsg