අපේ ප්‍රතිලාභ

අපගේ සේවකයින්ට තරඟකාරී හා පුළුල් ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් ලබා දීමට ජෙරා කැපවී සිටී. අපගේ ප්‍රතිලාභවලට පහත විස්තර ඇතුළත් වේ:

sddgggr

ආකර්ශනීය වැටුප් පැකේජය

ජෙරා සේවකයින්ට ආකර්ශනීය වැටුප් පැකේජයක් සහ වර්ධනය හා සංවර්ධනය දිරිමත් කරන සේවා පරිසරයක් ලබා දෙයි.

තරඟකාරී වැටුපකට අමතරව, කණ්ඩායම් විකුණුම් ත්‍යාගය, මාණ්ඩලික සංචාරක සුභසාධනය, සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු සහනාධාර ඇතුළු අපගේ කාර්ය මණ්ඩලයට අපි පුළුල් පරාසයක ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නෙමු. මෙම මූල්‍යමය ත්‍යාග මගින් අපේ ජනතාවට ඔවුන්ගේ අභිලාෂයන් ලුහුබැඳීමටත්, ඔවුන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම පුළුල් කිරීමටත් හැකි වේ. ඔවුන්ගේ අනාගතයේ සැබෑ වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා සුදුසුකම් සහ ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කර ගන්න.

sddgggr

සෞඛ්‍යය සහ සුවතාවය

ජෙරා සෑම සේවකයෙකුගේම ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍යයට අවධානය යොමු කරයි.

අපි මූලික ජීවිත රක්ෂණයක් සහ නිතිපතා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවක් සපයන්නෙමු. අපගේ ජනතාවට මහත් හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට සහ අප අතර ගැඹුරු අවබෝධයක් හා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා අපි නිරන්තරයෙන් යහපැවැත්ම පිළිබඳ සාකච්ඡා සහ කණ්ඩායම් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාකාරකම් පවත්වන්නෙමු.

sddgggr

ගෙවූ වේලාව PTO

ජෙරා වාර්ෂික නිවාඩු කාලය සහ ජාතික සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු සඳහා නොමසුරුව ගෙවන නිවාඩු ලබා දෙයි. රැකියාවෙන් time ත්ව කාලය ගත කිරීමේ වටිනාකම අපි තේරුම් ගනිමු, එමඟින් සේවකයින්ට නැවුම්බවක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන අතර වැඩිදුර ජීවිතය හා වැඩ සඳහා වඩා හොඳ තත්වයක් ඇත.

ඊට අමතරව, අපි ළදරු බන්ධන කාලය සහ වෘත්තීය අසනීප ගෙවා ඇති අතර, එමඟින් අපගේ සේවකයින්ට රැකියාවක් නොමැති විට මූලික ජීවන දීමනා ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

sddgggr

පුහුණුව හා සංවර්ධනය

සමාගමේ ජයග‍්‍රහණය සහ ධනය එහි ජනතාව මත රඳා පවතින බව ජෙරා විශ්වාස කරයි, අපි ඔවුන්ගේ සේවකයින් සමඟ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාම සමාගම සමඟ ආයෝජනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ විශේෂ ise තාවයන් පූර්ණ ලෙස වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

අපගේ ජනතාවගේ නිපුණතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නායකත්ව සංවර්ධනය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, විකුණුම් හා සාකච්ඡා කුසලතා, කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය, පුහුණු කිරීම සහ පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය ඇතුළු කුසලතා ඔවුන් සන්නද්ධ කිරීම සඳහා අපි පුහුණුව හා සංවර්ධනය ලබා දෙන්නෙමු. අපගේ පුහුණු වැඩසටහන් සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට පමණක් නොව ඔවුන්ගේ වර්තමාන කාර්යභාරය පමණක් නොව අනාගතයේ දී වඩාත් අභියෝගාත්මක ස්ථාවරයක් ගැනීමට ඔවුන් සූදානම් කරයි.